News

Vignet Oostenrijk

Tol in Oostenrijk

Wegenvignet is in Oostenrijk verplicht

Op alle snelwegen in Oostenrijk is voor motorvoertuigen tot 3.500 kg (wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig zoals ook vermeld op het kenteken) een tolvignet verplicht. Uitzondering hierop vormt een aantal Sondermautstrecken waar geen vignetplicht geldt, maar wel apart tol betaald moet worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen motorvoertuigen lichter en zwaarder dan 3.500 kilo.

Gewoon tolvignet

 • Er zijn vignetten met een geldigheid van 10 dagen, 2 maanden of 1 jaar.
 • Het vignet is te koop bij een aantal Oostenrijkse grensovergangen (A3) en bij tankstations in de buurt van de Oostenrijkse grens. Zie voor deze verkooppunten het kaartje opasfinag.at/toll/sales-outlets.
 • Bij motorvoertuigen moet het vignet van binnenuit gezien linksboven of onder de achteruitkijkspiegel op de voorruit geplakt worden. Bevestig de sticker volgens de regels, met plakband bevestigen is bijvoorbeeld niet toegestaan.
 • Op de motor moet het vignet goed zichtbaar zijn: op de tank, de kuip of het windscherm.
 • Op de voorruit mogen maximaal twee Oostenrijkse vignetten zijn aangebracht. Verwijder oude tolvignetten voordat een nieuw vignet bevestigd wordt.
 • Je moet kunnen aantonen met een aankoopbewijs dat het vignet gekocht is bij een officieel verkooppunt. Bewaar daarom het aankoopbewijs gedurende de geldigheid van het vignet.
 • Let op: Er wordt gecontroleerd met behulp van camera's. Het is dus van belang het vignet goed zichtbaar en volgens de regels aan te brengen.

Digitaal tolvignet

 • Voor het digitale vignet is geen elektronisch kastje nodig, het kenteken wordt geregistreerd in een centrale database.
 • De prijs en de geldigheid zijn hetzelfde als het gewone vignet, dat naast de digitale versie beschikbaar blijft.
 • Het digitale vignet is te bestellen via de website van de Oostenrijkse snelwegbeheerder ASFINAG: https://shop.asfinag.at/
 • Let op: als u aangeeft dat u als ondernemer koopt, dan is het vignet direct geldig. Deze aankoop kunt u niet annuleren.
 • Let op: als u aangeeft dat u als consument koopt, dan is het vignet pas na 18 dagen geldig. Deze aankoop kunt u binnen 14 dagen annuleren.
Wij wensen u een goede reis. Aug 25, 2020The Zonnehuis now has a Hotel safe

A Hotel safe will be placed in the "Zonnehuis" from the beginning of June 2020.

Your laptop and of course your other valuables fit in here.

Together with the burglary installation, your belongings are protected against theft. May 11, 2020